Hoe werkt het

Aan het begin van het proces leggen de deelnemers en de mediator in een overeenkomst vast dat alles wat besproken wordt binnenskamers blijft. Zo ben je vrij alles te zeggen, zonder onbedoelde gevolgen. Ook de toepasselijkheid van andere MfN regels en de gedragsregels voor mediators worden dan vastgelegd.

In gezamenlijke gesprekken wordt gezocht naar de achtergronden die een oplossing voor de geschilpunten in de weg staan. Je krijgt de gelegenheid duidelijk te maken waar het je werkelijk om gaat. De mediator leidt het proces, maar de deelnemers bepalen samen waar het over gaat en wie aan tafel komt. De mediator kan vertrouwelijke verslagen maken van de gesprekken. Die dienen vooral als geheugensteun.

De duur van het mediationproces is afhankelijk van de aard van de problematiek en de inzet van de deelnemers. Vaak komt het aan op drie tot vijf gesprekken van ongeveer twee uur, met kortere of langere tussenpozen. Het kan ook heel snel gaan of toch wat meer tijd kosten, als er maar duidelijke voortgang is.

Mediation werkt op basis van vrijwilligheid. Je doet mee als je het (echt) wilt. En: als een van de deelnemers er geen brood meer in ziet, kan die ermee stoppen, ook de mediator.

De mediator is geen rechter, beslist niet en is altijd neutraal. Het gaat om jouw oplossing en niet om die van een ander. De mediator zal erop toezien dat je een weloverwogen keuze maakt.

Als het nodig of gewenst is worden de afspraken op juridisch houdbare wijze vastgelegd door de mediator en verzorgt deze een korte (schriftelijke) procedure bij de rechtbank.

Wie we zijn