Kosten

Aan het begin van de mediation worden de kosten besproken en heldere afspraken gemaakt, ook over de onderlinge verdeling van die kosten. Je wilt de kosten beheersbaar houden, daar letten wij heel goed op, samen met jou.

De mediator werkt op basis van een uurtarief dat tevoren wordt afgesproken. Mogelijk kom je in aanmerking voor subsidie van de overheid met een eenmalige eigen bijdrage van maximaal €105,-. Informatie daarover vind je op deze website: www.rvr.org.

Als je verzekerd bent voor rechtskundig advies en/of mediation kunnen de kosten daarmee mogelijk worden gedekt.

Als er aan het eind van de mediation een procedure bij de rechtbank nodig is, bijvoorbeeld bij echtscheiding, komen er kosten bij voor griffierecht en soms voor akten. Ook dat wordt doorgesproken.

Zo weet je altijd tevoren waar je aan toe bent.

Contact en route