Wie we zijn

De mediators zijn professioneel, toegewijd en ervaren in conflicthantering. Zij zijn allen lid van de Mediatorsfederatie Nederland.

Els van Blokland is sinds 1999 advocaat in familierecht. Als vaste verwijzer voor de vrouwenopvang en steunpunten huiselijk geweld heeft zij veel ervaring met langdurige en heftige echtscheidingskwesties. Juist deze achtergrond is voor haar reden geweest om de overstap naar mediation te maken en een bijdrage te leveren aan het de-escaleren van conflicten die zo verwoestend en ondermijnend kunnen zijn voor mensen.

Zij heeft de opleiding tot gespecialiseerd familiemediator gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem. Haar stijl is : niet formalistisch, laat de setting haar werk doen, zorg dat mensen aan bod komen en zelf de beslissingen nemen, creëer een sfeer van openheid en vertrouwen zodat weer gepraat kan worden over de dingen waar het echt over gaat.

Els is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, vFAS, lid van de werkgroep personen- en familierecht van de vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam (VSAA/VSAN) en neemt deel aan een intervisiegroep onder leiding van Steven Pont. Zij is lid van de Mediatorsfederatie Nederland (NMI/MfN) en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Contact: els@de-mediators.nl

vincent_kuit

Vincent Kuit   Vanaf 2012 ben ik MfN registermediator. Ik heb vervolgens de specialisatieopleiding familiemediator gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem. Ik heb ruime ervaring opgedaan in de praktijk, in familiezaken en ook in zakelijke mediations.

Verder ben ik actief als advocaat vanaf 1992, met een onderbreking van twee jaar in het onderwijs. Ik ben met name actief in het familierecht en in het vreemdelingenrecht. Ik dank mede daaraan een onbevangen blik op (culturele en andere) verschillen tussen mensen. Als er na de mediation een procedure bij de rechtbank nodig is voor beide partijen, bijvoorbeeld een echtscheiding, verzorg ik die. Ik ben lid van de maatschap van Advocatenkantoor de Binnenstad in Amsterdam.

Mijn stijl is informeel. Je krijgt de gelegenheid die je nodig hebt om je te uiten én om gehoord te worden. Emoties kunnen heel heftig zijn in een conflict en dat mag ook. We gaan op zoek naar waar het ieder nou eigenlijk écht om gaat en welke afwegingen mogelijk zijn. Zodra jullie daaraan toe zijn volgt een nuchtere en waar nodig doortastende begeleiding van de onderhandeling, met algemeen juridisch advies. Daarbij let ik op de kosten én op de gewenste snelheid. Het geeft mij steeds weer voldoening om te zien dat mensen over zichzelf heenstappen en knopen doorhakken. En de oplossing is altijd: die van jullie zelf.

Ik ben lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Vereniging Mediators Noord-Holland. Ook ben ik lid van de de Vereniging Familie-en Jeugdrecht. Als advocaat ben ik lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Ik ben getrouwd, vader van drie kinderen en ook actief in de muziek. 

I have a lot of experience with mediation in the English language.

Contact: vincent@de-mediators.nl

heide_lichteveld

Heidi Lichteveld   Sinds 1994 is Heidi  advocaat bij Advokatenkollektief Oost en gespecialiseerd in het familierecht en vreemdelingenrecht.

Van 2001 tot 2003 was zij werkzaam in Phnom Penh als juridisch adviseur bij Legal Aid of Cambodia. Daar maakte zij voor het eerst kennis met mediation, dat met name ingezet werd in geschillen tussen burgers over landeigendom. Na terugkeer in Nederland raakte zij steeds meer overtuigd van het nut van mediation, zeker wanneer er veel emoties spelen en partijen nog met elkaar door moeten als ouders van opgroeiende kinderen.

Sinds 2011 begeleidt Heidi als MfN-registermediator met name kwesties in de familiesfeer, zoals scheidingen, geschillen over omgang en alimentatie. Een scheiding heeft grote gevolgen, zowel voor de partners zelf als voor hun kinderen. Het is daarom van belang dat de afspraken die worden gemaakt praktisch en financieel haalbaar, maar ook duurzaam zijn. Zelf omschrijft zij haar manier van werken als zorgvuldig en oplossingsgericht. Tijdens het proces wordt ook aandacht besteed aan de emoties als deze een oplossing in de weg zitten.

Heidi behandelt veel internationale zaken. Haar talenkennis (Engels, Frans en Spaans) en haar kennis van het vreemdelingenrecht komen hierbij goed van pas. Een scheiding kan namelijk ook gevolgen hebben voor het verblijfsrecht in Nederland van (één van) de partners.

Heidi is lid van de Werkgroep personen – en familierecht van de VSAA/VSAN en van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Ook is zij lid van de Mediatorsfederatie Nederland (NMI/MfN) en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Deelnemers aan mediations over Heidi:

‘’Bedankt voor je betrokkenheid en aandacht. Ik vind het een fijne gedachte dat we nog eens bij je langs kunnen als dit nodig blijkt. Ik ben blij dat we alles in zo een rap tempo hebben kunnen afronden!’’

‘’Hartelijk dank voor een super en fijn tweetal afspraken en een uiterst precieze en warme afhandeling! Ik weet waar ik heen moet mocht ik nog eens mediation nodig hebben (hopelijk niet dezelfde soort aanleiding).’’

Contact: heidi@de-mediators.nl

sanne_schreurs

Sanne Schreurs   Ik ben mediator sinds 2006. De opleiding tot mediator volgde ik destijds bij het Amsterdams ADR Instituut. Sindsdien heb ik verdiepende opleidingen gevolgd, zoals een specialisatieopleiding arbeidsmediation en een driejarige opleiding Professionele communicatie bij Phoenix opleidingen (Utrecht). Van 1999 tot medio 2021 was ik ook advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ik stond zowel werkgevers als werknemers bij. Hierdoor heb ik de belangen die spelen in samenwerkingskwesties van verschillende kanten leren kennen. Als advocaat werkte ik langere periodes intern binnen organisaties; ik kon er ‘vanaf de werkvloer’ begeleiding bieden bij (potentiële) conflicten in samenwerkingsrelaties, in een stadium waarin escalatie nog voorkomen kon worden. In 2021 heb ik besloten mij volledig te richten op de mediationpraktijk.

Een arbeidsconflict kan ingrijpend zijn. Belangen als inkomen, loopbaanperspectief, uitkeringen, arbeidsvreugde, bedrijfsreputatie en -resultaten spelen een rol. Ik zie mediation als een middel om een oplossing te bereiken waarin deze elementen geïntegreerd zijn. Mijn stijl is: oplossingsgericht, betrokken, voortvarend.

Ik ben geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland, bestuurslid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland en lid van diverse beroepsorganisaties, zoals het Platform Business Mediation en de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten. Daarnaast geef ik opleidingen op het gebied van (arbeids)mediation en publiceer erover, onder andere als redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering en ben ik vaste medewerker Arbeid en Samenwerking van het vaktijdschrift Nederlandse Mediation.

Contact: sanne@de-mediators.nl